Øvre Vollgate 13 får grønn byggelånsfinansiering

Øvre Vollgate 13 er i gang med å totalrehabiliteres til et miljøriktig smartbygg med minimum BREEAM-NOR Very Good-sertifisering. Som følge av dette har Anthon Eiendom inngått avtale med Nordea om grønn byggelånsfinansiering.

Et grønt lån er et miljøvennlig lån som kun gis for å finansiere investeringer som bidrar til et grønnere samfunn. Vi vil motta et grønt kvalitetsstempel på bærekraftsarbeidet vårt, i tillegg til å bidra til en bærekraftig fremtid. Lånet innebærer en forpliktelse til å bruke lånet på en investering med fokus på bærekraft, og vi må kunne vise til den positive påvirkningen investeringen har på for eksempel strøm- eller vannforbruk.