Fokus på gjenbruk i rehabiliterings­prosjekt

I 2022 står nye ØV13 klar, utviklet av Anthon Eiendom i samarbeid med totalentreprenøren Betonmast. I rehabiliteringen er det valgt å beholde elementer fra den originale bygningen oppført i 1938 – et bygg som er et fremtredende eksempel på funksjonalismen i Norge.

Når Anthon Eiendom AS planlegger nye prosjekter, ligger miljøhensyn langt fremme i bevisstheten. Dette er også tilfellet i rehabiliteringen av Øvre Vollgate 13.

Eksisterendebygning og vern

Øvre Vollgate 13 ble oppført for Aas & Wahl og sto ferdig i 1938. Bygningen er tegnet av arkitekt Odd Nansen. Originalt var bygget trykkeri og kontorer for byggherren, Sigurd Wahl.

Bygningen står på Byantikvarens Gule liste, og er dermed registrert som en del av Oslo Kommunes prioriterte kulturminner. – Da det ble klart at Anthon Eiendom ville rehabilitere ØV13 for å transformere lokalene til et godt utleieobjekt for dagens marked, engasjerte vi NIKU for å gjøre en verneverdivurdering. NIKU konkluderte med at bygningens hovedtrapperom i rød terrasso med hvitt og svart tilslag, i tillegg til gatefasadens struktur med aluminiumsplater, er det viktigste å bevare som kulturverdier, sier Fredrik Baumann, utviklingsdirektør i Anthon Eiendom.

Før prosjektet ble rammesøkt, var det en god og aktiv dialog mellom Anthon Eiendom og byantikvar for å forankre de vurderinger som var gjort avantikvariske verdier.

Miljømål

Anthon Eiendom har høy bevissthet rundt samfunns- og miljøansvar. Selskapet har i sin strategi for bærekraft tatt utgangspunkt i å bidra til oppfyllelse av de av FNs bærekraftsmål som selskapet har mulighet til å påvirke. Bærekraftsambisjonene må imidlertid alltid sees i sammenheng med prosjektetslønnsomhet og hva potensielle leietakere ønsker. I ØV 13 ble det tidlig satt en miljøambisjon om klassifisering til «Breeam very good» og energiklasse A, i tillegg til krav til å ivareta bransjens ti strakstiltak, med særlig fokus på gjenbruk.

– Skal man lykkes i minimeringen av det totale klimaavtrykket fra et bygg, er det viktigste likevel å planlegge, tegne og bygge et bygg med høy fleksibilitet og med gode, tidløse løsninger og materialvalg for å unngå større ombygger gjennom flere leieforhold i byggets levetid, forteller Baumann.

Anthon Eiendom utvikler eiendomsprosjekter i egen regi eller i samarbeid med andre. Har du et prosjekt du ønsker vi skal kikke på?

Samarbeid med totalentreprenøren Betonmast

Betonmast er engasjert som totalentreprenør på prosjektet, med Lars Engebretsen som prosjektleder. Betonmast har søkelys på bærekraft og at det de bygger, skal komme fremtidige generasjoner til gode.

– Gjenbruk i byggeprosjekter er både spennende og interessant, og ikke minst viktig. For meg er det viktig at både byggherre og bruker av bygget deler det synet, sier Engebretsen – som er stolt av at Anthon Eiendom stiller krav til bærekraft i gjenbruksprosjektet ØV13.

– Det er mye oppmerksomhet om miljø i byggebransjen i dag, og det stilles krav til hvilke bærekraftige resultater bygget skal oppnå, såkalt BREEAM-sertifisering. Vanligvis har bygg såkalte B-krav, men Anthon Eiendom har satt et høyere krav for ØV13 i anbudsdokumentene. De har et sterkt ønske om gode miljømessige løsninger, eksempelvis minimering av energibruk i bygget.

Spennende gjenbruk av materiale

«Byggherren, boktrykker Sigurd Wahl, fortjener stor anerkjennelse», skriver arkitekten, OddNansen, i Byggekunst 1938, «fordi han har gitt arkitekten anledning til i fasaden å anvende gedigne materialer istedenfor puss.» ØV13 var nemlig landetsførste bygg med fasadekledning i aluminium.

– Nå jobber vi med å gjenbruke aluminiumen, sier Engebretsen.

– Platene er demontert og nummerert og skal settes opp igjen i riktig rekkefølge. De er i god stand, det er tykke plater, noe som er litt uvanlig. I dag får man ikke den godstykkelsen på platene. Vi ser nå på muligheten for å tørrisblåse dem, det vil si blåse med høyt trykk for å rense fasaden. Man kan ikke sandblåse fordi aluminium er så mykt.

Er du en privat eier eller representerer du et familieeiet selskap eller en næringsvirksomhet som har eiendom eller et tomteområde som ønskes utviklet? Ta kontakt i dag!

Rebruker alle materialene som kan rebrukes

Det er ikke bare terrassoen og aluminiumen som bevares. Engebretsen forteller at de prøver å gjenbruke det de kan av materialer i bygget.

– Bygningen inneholder gipsvegger som demonteres og remonteres. Vi bruker platene som førstelag, slik at vi slipper å ta dem ut av bygget, kjøre dem til søppelfyllinga og kaste dem. Vi gjenbruker himlingsplater som akustikkdempende element, tar vare på dører av nyere dato og pigger opp gulvet i kjelleren og bruker den som et bærelag. Det er veldig bra å slippe å kjøre vekk slike tungemasser.

– Hva er det beste med å jobbe på et gjenbruksprosjekt som ØV13?

– Det beste med å jobbe på et prosjekt som ØV 13, er at alle de involverte er engasjert og bryr seg. Samtidig som det føles givende å kunne bidra, der vi har mulighet, i arbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Les mer om flere av våre prosjekter her!