Nord-Europas største dekklager overtar snart nytt lagerbygg på Vestby

På Vestby bygger Anthon Eiendom og Pareto Eiendomsfellesskap nytt sentrallager for NDI Norge, i en totalentreprise med Veidekke logistikkbygg. NDI har Nord-Europas største dekklager. Bygget på 23.000 kvadratmeter skal overleveres leietaker 1. juni 2022.

NDI Norge AS er en av Norges ledende og største frittstående importører av dekk, felger, smøremidler og batterier. I dag er Spydeberg definert som hovedlager, men NDI har for lengst vokst ut av lokalene.

–  Vi konkluderte med at avdelingene i Oslo, Noresund og Spydeberg skulle slås sammen til et felles sentrallager i Vestby. Vestby ligger strategisk plassert i forhold til både Oslo, Moss og Drammen havn. I tillegg favner vi et stort område med levering samme dag til våre kunder, forteller driftssjef i NDI, Torbjørn Skilbred Aune.

Les mer om Vestby Logistikkpark her.

Lagerlokaler med attraktiv beliggenhet

Dette er i utgangspunktet ikke en del av Anthon Eiendoms og Paretos felles tomt Toveien 41 AS. NDI-bygget ligger i Pareto-eide Toveien 50. Anthon Eiendom er engasjert som prosjektleder for gjennomføringen.

– Samarbeidet med både huseier Pareto og Anthon Eiendom har så langt gått tilnærmet knirkefritt. Jeg må innrømme at jeg er imponert over både kompetansenivå, og hvor profesjonelt byggeprosessen håndteres. Jeg synes våre spørsmål og innspill har blitt håndtert på en god måte, selv om vi har hatt noen diskusjoner om hvem som skal ta regningen, sier Skilbred Aune med et smil.

Flere lagerlokaler i Norge

Det er flere grunner til at NDI tok avgjørelsen om nytt lager.

– En viktig del av NDIs strategi er å være sterke på levering og logistikk. Dimensjonsutvalget på dekk og felger har eksplodert de siste årene. så det er svært krevende for forhandlere å holde lager selv. I tillegg ønsker forhandlerne i større grad enn tidligere å bruke egen lagerplass til dekkhotell. Ikke minst ser vi hvor utfordrende det kan være å distribuere varer i vårt langstrakte land med bare et lager. Vær, vind, stengte veier og jernbane, sier driftssjefen.

De har derfor valgt å ha flere regionale varelagre strategisk plassert for best mulig distribusjon. I dag har NDI lager i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kopervik, Kristiansand, Noresund, Oslo og Spydeberg.

Anthon Eiendom har ledige lokaler. Sjekk dem ut her.

Vestby er et effektivt knutepunkt

– Som en del av vår strategi fram mot 2024 lanserte vi våren 2019 et logistikkprosjekt hvor vi stilte oss følgende spørsmål: Hvor mange lager skal vi ha for å opprettholde vår konkurransekraft, leveringsevne og lønnsomhet? Hva er optimal beliggenhet på et nytt sentrallager med tanke på distribusjon av varer, husleiepris og importstrøm? Hvor stort skal vi bygge? Skal vi eie eller leie? Disse spørsmålene ble diskutert og analysert grundig i en felles nordisk arbeidsgruppe. Her fikk vi også god hjelp av en ekstern konsulent med lang fartstid i logistikkbransjen.

Anthon Eiendom fortsetter å utvikle Vestby logistikkpark. ​​Næringsområdet ligger ved «sydaksen» for varetransport, kun få minutter fra E6. Dette er en attraktiv beliggenhet for lager- og logistikkformål fordi det gir effektiv vareflyt, ikke minst til og fra Europa over Svinesund.


Vestby Logistikkpark er et sameie mellom Anthon Eiendom og Pareto Alternative Investments. Pareto Eiendomsfellesskap AS er et eiendomsfond som forvaltes av Pareto Alternative Investments AS. Fondet er Norges største eier av lager-/logistikkeiendom og eies av norske pensjons-, forsikrings- og livselskaper, med en total kapitalbase på NOK 7,5 mrd. og over 30 eiendommer beliggende i Stor-Oslo.