Vestby Logistikkpark

En attraktivt beliggende næringspark for lager og logistikk – tett på E6 i Vestby.

  • Areal

    5.000 - 50.000 m²

  • Type

    Logistikk

Kort om eiendommen

  • Attraktiv næringspark tett på E6-aksen syd.
  • Ferdig regulert og opparbeidet med gode grunnforhold.

Kontaktperson

Henning Sørlie

Prosjektdirektør

91372602

hs@anthoneiendom.no

Vestby logistikkpark ligger ved «sydaksen» for varetransport, kun få minutter fra E6.Dette er en attraktiv beliggenhet for lager- og logistikkformål fordi det gir effektiv vareflyt, ikke minst til og fra Europa over Svinesund.

Med kun 40 km til Oslo og 20 km til Oslofjordtunnelen er Vestby Logistikkpark et effektivt knutepunkt for transport både nord-syd og øst-vest. I tillegg er det kun 10 km til Moss havn for inn- og uttransportering av gods med båt.

Vestby Logistikkpark er et sameie mellom Anthon Eiendom og Pareto Alternative Investments. Første prosjekt på tomta er et nytt sentrallager på 23 000 m2 for byggevarekjeden Optimera. Anthon Eiendom står også for oppføringen av et lagerbygg på 25 000 m2 i næringsparken for Nordisk Dekkimport.

Anthon Eiendom har 20 års erfaring i å utvikle bygg for lager- og logistikkformål. Denne erfaringen settes inn i arbeidet med å skape bygg som er bærekraftige med minst mulig miljøavtrykk. I lagerbygg er energieffektivisering sentralt for bærekraft, og Anthon Eiendom har dokumenter at de kan utvikle bygg med et energiforbruk på ca. 90 kwt pr. kvadratmeter mot historiske tall på 200-250 kwt pr. kvadratmeter. Dette utgjør betydelige besparelser for leietaker og for miljø.