Vestby Logistikkpark

En attraktivt beliggende næringspark for lager og logistikk – tett på E6 i Vestby.

  • Areal

    5.000 - 50.000 m²

  • Type

    Logistikk

Kort om eiendommen

  • Attraktiv næringspark tett på E6-aksen syd.

Kontaktperson

Henning Sørlie

Prosjektdirektør

91372602

hs@anthoneiendom.no

Vestby logistikkpark ligger ved «sydaksen» for varetransport, kun få minutter fra E6.Dette er en attraktiv beliggenhet for lager- og logistikkformål fordi det gir effektiv vareflyt, ikke minst til og fra Europa over Svinesund.

Med kun 40 km til Oslo og 20 km til Oslofjordtunnelen er Vestby Logistikkpark et effektivt knutepunkt for transport både nord-syd og øst-vest. I tillegg er det kun 10 km til Moss havn for inn- og uttransportering av gods med båt.

Vestby Logistikkpark er utviklet på en tomt på 180 mål, ervervet av Anthon Eiendom i 2019. Senere har Anthon Eiendom bygget tre lager/logistikk-bygg på til sammen nærmere 75 000 kvm. på tomta i et sameie med Pareto Alternative Investments. Etter ferdigstillelse av byggene har Pareto kjøpt Anthon Eiendoms eierandel i logistikkparken. Anthon Eiendom var også prosjektleder for et lagerbygg på 25 000 m2 i Vestby for Nordisk Dekkimport.

Anthon Eiendom har 20 års erfaring i å utvikle bygg for lager- og logistikkformål. Denne erfaringen settes inn i arbeidet med å skape bygg som tilfredstiller strenge krav til bærekraft. I lagerbygg er energieffektiv drift sentralt, og Anthon Eiendom har dokumentert at de kan utvikle bygg med et energiforbruk på ca. 90 kwt pr. kvadratmeter mot historiske tall på 200-250 kwt pr. kvadratmeter. Dette utgjør betydelige besparelser for leietaker og for miljø.