Lahaugmoen Næringspark

Lahaugmoen Næringspark

  • Areal

    100 000 m²

  • Type

    Logistikk

Kort om eiendommen

  • Sentralt
  • Store arealer

Kontaktperson

Henning Sørlie

Prosjektdirektør

91372602

hs@anthoneiendom.no

Fra å være en av landets eldste militærleir er Lahaugmoen forvandlet til en attraktiv næringspark. På den 288 mål store eiendommen er det frem til nå utviklet mer enn 100.000 m² nye næringslokaler, i det alt vesentlige lager-, logistikk- og kombinasjonsbygg. Disse byggene er senere solgt til brukerne eller finansielle aktører. I tillegg er det utviklet et stort, moderne anlegg for pendlerboliger. Totalt er det i løpet av de siste årene etablert rundt 750 boenheter i 15 permanente bygg. Boligene leies ut på lange kontrakter til entreprenører og tjenesteleverandører – som også driver servicevirksomhet i et eget kantine- og servicebygg. Konseptet med pendlerboliger er et svar på markedets behov for kostnadseffektive hybler med god standard og en service som tilfredsstiller et økende behov for gode boforhold for temporær eller mobil arbeidskraft. Det arbeides med planer for tre nye bygg med ferdigstillelse i 2021.

Beliggenhet

Lahaugmoen Næringspark ligger i Skedsmo kommune, kun 20 min. fra Oslo sentrum, rett ved E6 og Rv 4. Eiendommen grenser mot marka og bolig- og landbruksområder, og ligger høyt og fritt i en østvendt skråning.

Eiendommen har strategisk beliggenhet i forhold til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen, med god tilgjengelighet til infrastruktur som vei, bane og fly. Adkomst til næringsparken er fra riksvei 22 mellom Hvam og Gjelleråsen.

Historie

Med sin beliggenhet inntil den gamle Oldtidsveien og Gamle Trondhjemsvei fikk Lahaug gård allerede på 1700-tallet militær betydning. Den siste av sju varder langs Oldtidsveien lå her, og på en steinblokk ved veien er følgende tekst hogget inn: “Her stanset bønder og soldater Karl XIII under hans marsj gjennom Skedsmo i 1716”.

En nesten 300 års militær historie ble avsluttet da splittflagget ble firt for aller siste gang og leiren formelt overlevert til de nye eierne ved en enkel og verdig markering 19. juni 2005. Nå er det Anthon Eiendom som forvalter arven på Lahaugmoen.

Beliggenhet