Enebakkveien 135

En spennende utviklingseiendom ved trafikknutepunktet Ryen.

  • Areal

    8 500 m2

Kort om eiendommen

  • Spennende eiendom på Ryen
  • Knutepunkt
  • Utviklingspotensial

Kontaktperson

Fredrik Baumann

Utviklingsdirektør

46921450

fb@anthoneiendom.no

Det er et bredt akseptert ønske i byutviklingen at den skal skje rundt det som er eller kan bli knutepunkter for kollektivtransport. Ryen er et slikt punkt med kryssende linjer for buss og T-bane. I tillegg ligger Ryen ved innfallsporten for E6 fra syd og vil påvirkes positivt av de utviklingstiltak for området som er prioritert i Nasjonal Transportplan for 2024 – 2029.

For denne spennende eiendommen planlegger Anthon Eiendom å utvikle et moderne signalbygg som vil bidra til å vitalisere området. Her kommer det attraktive muligheter for dem som søker etter gode lokaler ved inngangsporten til Oslo fra øst.

Beliggenhet