Berghagan

Regnbuen/Berghagan næringspark er ett av de mest attraktive lager/logistikkområdene i Stor-Oslo. Flesteparten av logistikkeiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter.

  • Areal

    35 300 m2

Kort om eiendommen

  • Regnbuen Næringspark
  • Synergi/Ferskvaremiljø
  • Sentralt

Kontaktperson

Yngve R. Iversen

Prosjektdirektør

91593198

yri@anthoneiendom.no

I 2009 startet vi dialogen med Interfrukt AL som er en andelseiet innkjøpsorganisasjon for en rekke kjente frukt og grønt-grossister på Østlandet. Interfrukt AL var på utkikk etter et nytt grossistlager på ca.20.000 m2 som de kunne fremleie til sine andelseiere. Etter tøff konkurranse fra blant annet konkurrerende prosjekter på Gardermoen, bestemte Interfrukt AL seg ca. et år senere for at Berghagan Nord og Anthon Eiendom var riktig beliggenhet og samarbeidspartner for deres nye skreddersydde grossistlager.

Høsten 2012 startet byggingen av det 21.300 m2 store bygget med 8,4 meter fri takhøyde. Norske Stålbygg AS ble engasjert på totalentreprise. Prosjektet var krevende; et bygg som skulle inneholde en kombinasjon av store tørrlager, kjølelager og fryselager – i tillegg til en kontordel. Byggingen ble en god prosess, hvor både leietaker, entreprenør og Anthon B Nilsen Eiendom, som utvikler, var sterkt involvert hele veien.

Bygget ble etter ferdigstillelse solgt til et eierfellesskap bestående av Pareto og Interfrukt.

‍Sommeren 2019 leverte Anthon B. Nilsen Eiendom AS et nytt, moderne hovedkontor og lagerbygg til Berggård Amundsen & Co AS. Det nye bygget ligger i Berghagan Næringspark – i forlengelsen av Regnbuen Næringspark på Langhus, i Ski kommune.

Berggård Amundsen (BA) er en komplett elektroleverandør og deres primære kunder er elektroinstallatører, energiverk og industrien. Selskapet satser på fornybar energi og er en markedsdriver på solenergi og ladestasjoner for elbiler. Resultatet er sterk vekst på disse områdene samt at BA bidrar til et ’grønnere’ Norge.

BAs nyekontor- og lagerbygg er på totalt ca. 14.000 m2, hvorav ca. 1.800 m2 er hovedkontor og det resterende er lager. I bygget anvendes mye av BAs egne produkter, ikke minst en utstrakt bruk av solceller på de store takflatene for å levere energi til drift av bygget.

Eiendommen ble etter ferdigstillelse solgt til en finansiellaktør.