Slik blir 2022 for Anthon Eiendom

Vi har en god ordrereserve og ser mange nye muligheter, sier Peder Chr. Løvenskiold i Anthon Eiendom om 2022.

– Det skorter ikke på spennende oppgaver, sier den daglige lederen i Anthon Eiendom. – Vi skal gjennomføre vårt første større boligprosjekt med 65 boliger på det spennende området Hurum Brygge helt sør i Asker kommune, vi skal utvikle 7 500 kvm med nye, topp moderne kontorarealer i Øvre Vollgate i Oslo. Og vi regner med å starte arbeidene med to nye logistikkbygg på til sammen 50 000 kvm i Vestby Logistikkpark som vi utvikler sammen med Pareto Eiendomsfellesskap. Så vi har litt å henge fingrene i, smiler Løvenskiold.

Bedre økonomiske forutsetninger
Anthon Eiendom fikk på begynnelsen av 2021 inn en ny medeier. Det svenske, børsnoterte eiendomsselskapet Fastighets AB Balder kjøpte 50 prosent av aksjene av eiendomsselskapet fra Anthon B Nilsen AS. – Endringen av eierstruktur har vært svært vellykket, og den har gitt oss finansiell styrke til å fortsette vår ekspansjon med flere nye investeringer. Totalt har vi i 2021 investert NOK 1,2 milliarder i nye eiendommer og i igangsetting av større prosjekter i eksisterende eiendommer, sier Løvenskiold. Dette er investeringer som vil gi oss god produksjon i de nærmeste årene, understreker han.

– Hvordan vurderer dere i Anthon Eiendom pandemiens virkninger på 2022?

– I Anthon Eiendom har vi veldig liten eksponering mot de bransjene som har vært hardest rammet av pandemien, dvs. servering og overnattingsbransjen. Vi har prøvd å finne gode løsninger sammen med de leietakerne som har opplevd store fall i inntektene grunnet pandemien, og har som virksomhet ikke blitt vesentlig rammet utover det. Med de nylig annonserte lettelsene for serveringsbransjen ser jo 2022 også bedre ut for dem. I januar åpnes det faktisk en ny restaurant, Aquarie, i våre lokaler i glasshuset mellom øvre og nedre nivå i Rådhusgata ut mot Rådhusplassen. Veldig spennende konsept, sier Løvenskiold.

Spent på hvordan kontormarkedet vil utvikle seg
Løvenskiold er også spent på hvordan kontormarkedet vil utvikle seg i 2022. – Noen observatører spår store omveltninger i måten arbeid vil organiseres på og hvordan kontorer vil bli brukt, mens andre tror at mønsteret vil falle mer tilbake til det normale når pandemien er over. Vi følger nøye med på utviklingen, og vurderer hvordan vi på best mulig måte kan svare på endrede behov. Blant annet tar vi grep for å gjøre løsningene vi tilbyr i det nye Øvre Vollgate 13 mer fleksible og tilpasset nye arbeidsformer. En del av arealet her vil tilbys som kontor som bygger på fleksible kontrakter og delte løsninger, annonserer Løvenskiold. Og så vil vi selvfølgelig svare på økte forventninger til å bygge bærekraft inn i både nye prosjekter og driften av de 290 000 kvadratmeterne vi forvalter, avslutter han.