Skiftet navn og ble Anthon Eiendom

Høsten 2020 ble det kjent at et av Nordens største eiendomsselskap, Fastighets AB Balder, kom inn på eiersiden til Anthon B Nilsen Eiendom. Det har gitt nye muligheter - og nytt navn.

– Hva var galt med Nilsen, adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold?

– Det er forsåvidt ikke noe galt med Nilsen. Han er vi fortsatt glad i. Men i 2020 gjorde vi endringer som førte til at det ble mindre Nilsen og mer Balder. Vi samlet alle eiendommene i investeringsselskapet Anthon B Nilsen i ett selskap og solgte deretter 50 prosent av selskapet til svenske Fastighets AB Balder. Det innebar at vi fjernet oss litt fra Nilsen, og fikk inn Balder - som en kompetent og finansielt sterk eier. Det ønsker vi å markere utad med en endring av navn og logo.

Sterkere aktør

– Men innebærer disse endringene noen forskjell for kunder og partnere?

– Vi er de samme menneskene på de samme adressene. Endringene som vil merkes, er at vi nå er i stand til å konkurrere om, og påta oss, flere større og mer krevende prosjekter. Vi blir en mer solid partner både faglig og finansielt, noe som vil være en enda sterkere garanti for at vi ferdigstiller prosjekter til alles tilfredshet.

– Kommer man til å merke andre forskjeller som følge av navneskifte?

– Ikke av selve navneskiftet. Navneskiftet er først og fremst for å markere at vi fjerner oss fra én dominerende eier til to likestilte eiere. Det som vil merkes, er at vi blir en sterkere virksomhet. Og så er jo Anthon Eiendom litt mer praktisk å bruke og lettere å huske!

Research før navnebytte

– Hvorfor landet dere på en forenkling i stedet for å velge noe helt nytt?

– Vi gjorde en undersøkelse for noen få år siden. Den fortalte oss at det ikke er negative assosiasjoner rundt Anthon B Nilsen-navnet som aktør i eiendomsmarkedet. Etter flere runder med diskusjoner i interne arbeidsgrupper og med eksterne rådgivere, fant vi ut at en forenkling vil ta vare på opparbeidet merkeverdi og samtidig signalisere at det er gjennomført endringer.

– Og hvordan ser fremtiden ut etter eierendringen?

Så langt har det fungert veldig bra. Balder er en dynamisk medeier, og jeg kan ikke se noen grunn til at ikke den gode utviklingen skal fortsette i et marked som fortsatt er stramt.

Mer om Anthon Eiendom: Vestby er fremtidens lager- og logistikklokasjon! Les mer her.