Kredinor forlenger avtalen, i Rådhusgata

Etter snart ti år i Rådhusgata 27, signerte Kredinor ny avtale med Anthon B Nilsen Eiendom.

Leieforholdet er forlenget med ytterligere syv år. Dette innebærer at hovedleietakerne, både Kredinor og Skuld, forlenget sine leieforhold i løpet av fjoråret.

– Etter å ha gjort en grundig vurdering av en rekke alternative muligheter i Oslo, valgte Kredinor å fortsette som leietaker hos oss. Det er vi veldig glade for, og vi takker for tilliten sier adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold. – Vi velger å tro at vårt servicekonsept «Frydefull jobb» er en viktig del av årsaken, understreker han.