Første spadetak tatt på Hurum Brygge

Fredag 25. mars var en ny merkedag på Hurum Brygge. Ordfører og viseordfører i Asker, Lene Conradi og Monica Vee Bratlie, hadde et godt grep om spaden da de bidro til å få lagt ned grunnsteinen for de 65 første boligene på Hurum Brygge. Klargjøringen på tomta er i gang, og de første boligene vil være innflytningsklare sommeren 2023.

- Å få 65 nye boliger helt syd på Hurum vil skape ny energi og vekst i denne delen av kommunen, sier ordfører Lene Conradi. Jeg er overbevist om at dette bare er første skritt i utviklingen av ny aktivitet i dette naturskjønne området, understreker hun.

Conradi får støtte av adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold i utbyggeren Anthon Eiendom. – Som firma går våre røtter tilbake til Anthon B Nilsen som gjorde sine første investeringer på Hurum allerede på slutten av 1800-tallet. Med vår nye satsing på boligbygging her på det gamle industriområdet, håper vi å skape en ny giv som vil gi positive ringvirkninger i nærmiljøet langs kysten her, og vi er overbevist om at det igjen vil skape lokale arbeidsplasser. Salget av 58 leiligheter så langt, viser at det er god interesse for å etablere seg på Hurum Brygge, sier Løvenskiold. «Grunnsteinsspaden» får de nok bruk for flere ganger!