– Bygget ble overlevert «on time, on budget»

1. desember overleverte Anthon Eiendom et splitter nytt bygg til byggevarekjeden Optimera. Bygningen skal fungere som Optimeras sentrallager i Norge og er på 23 000 kvadratmeter med opptil 22 meter fri takhøyde.

Arealet er delt mellom områder for automatlagring, pallelagring og en mesanin for kontorer.

– Bygget ble overlevert til Optimera «on time, on budget». Det mener vi våre oppdragsgivere skal forvente av oss, men likevel er vi litt stolte av å ha manøvrert et prosjekt av denne størrelsen på plass helt i henhold til plan, sier daglig leder i Anthon Eiendom, Peder Chr. Løvenskiold.

Strenge miljøkrav
– Som utbygger skal vi ikke bare sørge for at alt skjer i henhold til plan, men vi skal også skape gode prosesser mellom en fremtidig leietaker med utenlandske eiere og en norsk entreprenør som skal løse utfordringer som oppstår underveis på byggeplassen. Syv slike bygg på rad har gitt oss god erfaring til å mestre slike utfordringer, understreker Løvenskiold.

Bygget er planlagt og konstruert for å møte Anthon Eiendoms mål for minimering av miljøbelastninger. I leiekontrakten med Optimera ble det spesifisert at bygget skal kvalifisere til energimerke B.

Løftet fra energimerke B til energimerke A 
Gjennom et bevisst arbeid, blant annet ved å benytte Bygg 21s veileder og god samhandling mellom Optimera, totalentreprenøren Veidekke og byggherre, er bygget løftet fra energimerke B til A – med et beregnet energiforbruk på under 90 kWh per kvadrameter per år. Dette er rundt 50 prosent av hva ENOVA har definert som et representativt energiforbruk i slike bygg.

Tak med vegetasjon
90 prosent av energien leveres av byggets egen varmepumpe, samtidig som bygget er koblet til områdets fjernvarmeanlegg. Taket på bygget kan beskrives som et «blågrønt» tak og benyttes til overvannshåndtering. Uteområdet er belagt med permeabel betongstein, som fungerer som et stort sluk.

Det ble også gjort beregninger for et solcelleanlegg på taket. På grunn av lavt energibehov i bygget generelt ble imidlertid et slikt anlegg vurdert å ikke være hensiktsmessig.